Menu

آخرین خبرها

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:کودهای یارانه‌ای در کشور هیچ‌گاه دچار پٌرمصرفی نبوده است

13/10/1400 12:00:00 ق.ظ
حمید رسولی افزود: میزان مصرف کودهای یارانه‌ای ازته، فسفاته و پتاسه طی سال‌های اخیر به استناد آمار و اطلاعات موثق، هیچ‌گاه دچار پٌرمصرفی نبوده و مقادیر مصرف شده همواره کمتر از میزان توصیه شده توسط مؤسسه تحقیقات خاک ‌و آب بوده است.                                                                
 
 
وی اظهار داشت: همه ساله در ابتدای سال، مؤسسه تحقیقات خاک ‌و آب نیاز کشور به انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه را به وزارت متبوع اعلام و وزارتخانه نیز کودهای مورد نیاز و مقادیر آنها را در همین چارچوب به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ابلاغ می‌کند.                                     
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، میزان نیاز کشور به کودهای ازته، فسفاته و پتاسه را وفق ابلاغ مؤسسه تحقیقات خاک‌ و آب کشور به طور متوسط ۴.۵ میلیون تن در سال اعلام کرد و افزود: طی یک دهه اخیر، مصرف سالیانه کودهای مذکور هیچ گاه به سه میلیون تن نرسیده است.                     
وی افزود: با وجود مصرف پایین کودهای فسفاته و پتاسه در کشور در سال‌های گذشته، با پنج برابر شدن قیمت کودهای مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۹ به علت تغییر نرخ ارز تخصیصی از رسمی به نیمایی، میزان مصرف این دو نوع کود بار دیگر کاهش یافته و با مقادیر توصیه شده توسط مراکز تحقیقاتی فاصله بیشتری پیدا کرده‌اند و با عنایت به نقش و تأثیر بی‌بدیل کودهای مذکور در کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی و ارتقای سطح سلامت جامعه، هم اکنون کم مصرفی در کودهای فسفاته و پتاسه به یکی از دغدغه‌های مهم کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی تبدیل شده است.                           
رسولی با بیان اینکه در کود اوره نیز دچار پرمصرفی نیستیم، گفت: میزان ازت توصیه شده توسط مؤسسه تحقیقات خاک‌ و آب کشور سالانه بین ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون تن است. این در حالی‌است که به طور متوسط مصرف کود اوره در کشور طی یک دهه اخیر همواره کمتر از دو میلیون تن در سال بوده است، همچنین بیشترین میزان مصرف کود اوره در سال ۱۳۹۹ نیز بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن کمتر از مقادیر توصیه شده توسط مؤسسه تحقیقات خاک‌ و آب بوده است، لذا در کود اوره نیز ما دچار پرمصرفی نیستیم.                                                                                                        
وی درباره کیفیت کودهای شیمیایی تدارک شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشت: فرایند تأمین، توزیع و مصرف کودهای تدارک شده توسط دولت در چارچوب «سامانه کنترل کیفی» با نظارت کامل صورت گرفته و از بالاترین کیفیت ممکن برخوردار است و چنانچه کودی دارای کیفیت نامناسب باشد به طور سیستماتیک شناسایی و از چرخه توزیع خارج خواهد شد.                            
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، نتایج مثبت حاصل از آزمایش‌های مستمر مؤسسات تحقیقاتی و نظارتی از انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را مؤید کیفیت بالای کودهای تدارک شده توسط دولت دانست و ضمن اطمینان‌بخشی به آحاد مردم از کشاورزان تقاضا کرد که کودهای مورد نیاز خود را تنها از شبکه رسمی فروش به ویژه شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تهیه کرده و در مصرف آنها نیز دستورالعمل‌های فنی ابلاغی را مورد توجه جدی قرار دهند.                  
 


تمامی حقوق برای سازمان جهاد کشاورزی استان همدان محفوظ می باشد