Menu

اهداف و وظائف معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی مدیر امور اداری، پشتیبانی و رفاه 
محل استقرار : همدان میدان بعثت کوچه مشکی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
شرح وظایف امور اداری:
1- ثبت و ضبط و نگهداری اسناد پرسنلی (بایگانی پرسنلی) 
2-ثبت و ضبط و نگهـداری اسناد اداری (بایگانی قوانین، مصوبات، آئین¬نامه¬ها، دستورالعمل¬ها، ابلاغیه¬ها، نامه¬های اداری و ...)
3- صدور انواع احکام کارگزینی همکاران شاغل
4- ثبت و ضبط و نگهداری سوابق ورود و خروج پرسنل
5- ثبت و ضبط سوابق مرخصی همکاران
6- معرفی به کمیسیونهای پزشکی (جهت استراحت یا ازکارفتادگی)
7- اجرای احکام قضایی صادره از سوی مراجع ذیربط (دادگاههای عمومی – هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان)
8- نقل و انتقالات پرسنلی (انتقال، مأموریت، جابجایی محل خدمت)
9- پرداخت کمک هزینه¬ها و فوق العاده¬های قانونی مستمر و غیرمستمر
10- ارزشیابی شغلی همکاران
11- جذب سربازان دارای امریه خدمتی
12- جذب و استخدام و به کارگماری پرسنلی مورد نیاز سازمان براساس قوانین و مقررات مربوطه
13- تغییر وضعیت استخدامی پرسنل برابر مقررات مربوطه
14- تسویه حساب و خاتمه خدمت همکاران
15- صدور احکام بازنشستگی همکاران
16- صدور احکام ازکارافتادگی همکاران

شرح وظایف امور پشتیبانی و رفاه:
- انجام اقدامات لازم به منظور تأمین، تجهیز، نگهداری، تعمیر و اجاره ساختمانها، تاسیسات و ابنیه سازمان جهاد کشاورزی استان در جهت بهبود فضاهای اداری.
- انجام اقدامات لازم در خصوص تامین، تجهیز، نصب و بهره برداری از ماشین الات و تجهیزات مورد نیاز سازمان و پیگیری امور مربوطه.
- نظارت بر اداره انبارها و سازه¬های نگهداری اقلام و تجهیزات عمومی مربوطه به سازمان جهاد کشاورزی استان و سایر واحدهای تابعه و وابسته.
- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تامین و ارائه خدمات نقلیه و ترابری مورد نیاز سازمان جهاد کشاورزی و پیگیری کلیه امور مربوط به خدمات خودرویی.
- اقدام در جهت نظافت و تامین بهداشت عمومی اماکن تحت پوشش.
- انجام اقدامات لازم جهت ارائه خدمات پذیرایی کارکنان و برگزاری جسات، سمینارها، مراسم و غیره.
- انجام اقدامات مربوط به فروش و وگذاری اموال مازاد متعلق به سازمان، تنظیم اسناد و مدارک مزایده و مناقصات، امور مربوط به کمیسیون معاملات و تشریفات مربوطه.
- انجام اقدامات لازم به منظور تامین سرانه¬های رفاهی کارکنان سازمان استان شامل (سهمیه¬های سفرهای زیارتی، امکانات اقامتی و کمکهای غیر نقدی و ...) و توزیع آنها براساس ضوابط و مقررات مربوطه.
- نظارت بر امور تعاونی¬های کارکنان شامل (تعاونی مسکن، تعاونی مصرف ...) و انجام اقدامات لازم به منظور تقویت و پشتبانی آنان.
- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تجهیز، ساماندهی و تقویت خوابگاه ها و اماکن اقامتی سازمان استان.
- برنامه ریزی و ارائه خدمات مشاوره، بهداشت حرفه ای، مددکاری و ... بهکارکنان، بازنشستگان، از کار افتادگان و سایر کارکنان سازمان.
- برنامه ریزی و اجرای برنامه های تربیت بدنی شامل (آموزش، اردوهای ورزشی، مسابقات و ...)
- انجام اقدامات مربوط به امور خدمات بیمه درمانی کارکنان سازمان و پیگیری خدمات مربوطه از طریق نهادهای درمانی و توانبخشی.

معرفی مدیر امور مالی و روش تماس:
مدیر علی اکبر فضلی 
مدرک تحصیلی: فوق دیپلم حسابداری
تلفن مستقیم : 
تلفن مرکزی : 8241066
دورنگار: 
آدرس Email: 
آدرس : 
صندوق پستی: 
محل استقرار : همدان میدان بعثت کوچه مشکی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
جانشین/معاون: مسعود مهری

شرح وظايف مدیریت امور مالی
1- اعمال نظارت مالی و انطباق دریافت ها و پرداخت ها با قوانین و مقررات جاری کشور
2- نگهداری و تنظیم حسابها مطابق قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه و ارسال آن به مراجع ذیربط
3- تهیه و تنظیم گزارش تفریق بودجه در پایان هر سال مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط
4- نگهداری حساب اعتبارات براساس قوانین بودجه سالیانه کشور
5- حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر مالی مطابق ضوابط دیوان محاسبات کشور
6- نگهداری و تحویل وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار
7- نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر حساب اموال مذکور و همچنین نظارت بر انبارها
8- نگهداری حساب درآمدها و تهیه و تنظیم گزارشات مربوطه به تفکیک منابع درآمدی و حسب مورد پیگیری استرداد درآمدها از اداره کل خزانه
9-تأمین اعتبار حواله های صادره از سوی مقامات مجاز به منظور اختصاص تمام و یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین
10- در اختیار قرار دادن تنخواه گردان پرداخت به عاملین مسئول امور مالی با تأیید مقامات مجاز برای برخی از هزینه ها و پیگیری های لازم جهت واریز آن
11- تهیه و تنظیم و پرداخت لیست حقوق و مزایای کارکنان شاغل، بازنشسته و موظفین
12- معرفی عاملین مسئول امور مالی و امناء اموال و نظارت بر عملکرد آنان
13- همکاری و تشریک مساعی با امور مالی سازمانهای تابعه و وابسته به منظور حسن انجام امور محوله
14- افتتاح حسابهای مورد لزوم جهت انجام امور دریافت و پرداخت وزارتخانه و حسب مورد انسداد حسابهای غیرضروری با مجوز اداره کل خزانه
15- هماری با دفتر بودجه و تلفیق برنامه ها به منظور مصرف بودجه سالیانه وزارتخانه
16- انجام اقدامات لازم در خصوص وصول اعتبارات از خزانه و ابلاغ اعتبارات ملی به سازمانهای تابعه و وابسته مطابق ضوابط مربوطه.

معرفی رئیس اداره امور ایثارگران و روش تماس
رئیس روح اله رجایی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی
تلفن مستقیم : 
تلفن مرکزی : 8241066
دورنگار: 
آدرس Email: Raja_r101@yahoo.com
آدرس : 
صندوق پستی: 
محل استقرار : همدان میدان بعثت کوچه مشکی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
جانشین/معاون: 

شرح وظایف اداره ایثارگران:
1-برنامه ریزی جهت انجام دیدار با خانواده های تحت پوشش به طور مستمر، همچنین شناسایی و دسته بندی خانواده های آسیب پذیر، و تلاش جهت حل مشکلات و ارائه خدمات و مشاوره های حقوقی و مددکاری اجتماعی
2- رسیدگی و پیگیری امور مادی و معنوی ایثارگران، مشکلات معیشتی، احکام حقوقیف امور اشتغال فرزندان شهدا و جانبازان
3- حمایت، هدایت و پیگیری اموز آموزشی ایثارگران و خانواده های ایشان
4- تعامل و ارتباط تمنگاتنگ با مجموعه های (داخل و خارج از سازمان) مرتبط با حفظ آثارو ارزشهای دفاع مقدس، سازمانهای پژوهشی و ...
5- پیگیری و نظارت بر تولید آثار فرهنگی و هنری اعم از کتاب، لوح فشرده، فیلم، تئاتر، کلیپ، انیمیشن و ...
6- تجلیل و تکریم ایثارگران از طریق: برگزاری یادواره های شهدا، سفرهای زیارتی و سیاحتی، جشنواره های مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی
7- ارائه گزارش عملکرد دوره ای به اداره کل امور ایثارگرانمعرفی رئیس گروه نوسازی و تحول اداری و روش تماس
رئیس داود احمدی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس جامعه شناسی
تلفن مستقیم : 09183073686
تلفن مرکزی : 8241066
دورنگار: 
آدرس Email: Ahmadi14@gmail.com
آدرس : 
صندوق پستی: 
محل استقرار : همدان میدان بعثت کوچه مشکی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
جانشین/معاون: 

شرح وظایف گروه نوسازی و تحول اداری
منطقي نمودن اندازه دستگاه:
• مهندسي مجدد ماموريت ها و وظائف دستگاههاي اجرائي به منظور منطقي نمودن اندازه دستگاه و تعيين حدود وظائف اجرائي دولت و مردم براي تحقق اهداف دستگاه . 
• بررسي اندازه مطلوب و منطقي دستگاه با اعمال سياست واگذاري تصدي هاي اقتصادي ، اجتماعي ، خدماتي و … به بخش غير دولتي . 
• يافتن راه كارهاي مناسب براي انجام وظائف ، خدمات و ماموريت هاي دستگاه به روش غير دولتي 
• اجراي مفاد مواد 88 و 90 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براساس روشهاي تعيين شده براي واگذاري تصدي هاي اجتماعي ، فرهنگي ، خدماتي و رفاهي دستگاههاي اجرائي به بخش غير دولتي ، شهرداريها و دهياريها و نظارت بر اجراي اين مورد و تهيه گزارشات لازم براي ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
• تدوين برنامه نيروي انساني دستگاه در چارچوب برنامه جامع نيروي انساني در بخش دولتي . 
• پيگيري اهداف و برنامه هاي مرتبط با اندازه دولت در زمينه نيروي انساني در برنامه هاي توسعه . 
• انجام بررسي هاي لازم به منظور بهينه سازي ساختار ، تركيب و توزيع نيروي انساني و ارائه پيشنهادها لازم به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ستاد برنامه ريزي تحول اداري . 
• انجام بررسي هاي لازم به منظور كارسنجي و برآورد نيروي انساني مورد نياز با همكاري واحد ذيربط و چگونگي تامين آن از داخل دستگاه . 
• گردآوري و جمع بندي آمار نيروي انساني و اطلاعات اداري و مديريتي و اطلاع رساني در اين زمينه . 
اصلاح تشكيلات :
• بررسي و انجام مطالعات لازم به منظور اصلاح ساختار سازماني دستگاه و سازمان هاي وابسته در تطبيق با برنامه هاي كلان و ملي ، سياستها ، ضوابط و مقررات مربوط. 
• ارائه پيشنهاد در خصوص ادغام و انحلال واحدهاي تابعه و وابسته غير ضروري و واحدهاي استاني و شهرستاني . 
• مطالعه و بررسي مستمر سازمان و وظائف دستگاه به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظائف ميان واحدهاي و جلوگيري از تكرار و تداخل وظائف و تعيين تعداد و عناوين پستهاي سازماني مورد نياز و حذف موانع و نارسائي هاي تشكيلاتي . 
• بررسي و تهيه و تنظيم نمودار تشكيلاتي ، اهداف ، شرح وظائف و سازمان تفصيلي با رعايت ضوابط ساختار سازماني ابلاغي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه پيشنهادهاي لازم و مراقبت در حسن اجراي تشكيلات مصوب . 
• بررسي پيشنهادهاي واصله از واحدهاي مختلف دستگاه در خصوص ايجاد و حذف سطوح و پستهاي سازماني و تامين پستهاي سازماني مورد نياز و ارائه تغييرات تشكيلاتي پيشنهادي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور . 
• انجام اصلاحات ساختاري در راستاي تمركز زدائي از اداره امور . 
• بررسي و اعلام نظر در خصوص قوانين ، آئين نامه ها ، تصويبنامه ها و اساسنامه ها از بعد تشكيلاتي . 
• زمينه سازي براي توسعه سازمانهاي غير دولتي و تشكلهاي تخصصي و سازمانهاي محلي در راستاي تحقق وظائف دستگاه . 
اصلاح فرآيندها و روشهاي انجام كار: 
• بررسي و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارسائي ها و مشكلات مربوط به سيستم ها ، فرآيندها و روشهاي اختصاصي مشترك و عمومي و ارائه راهنمائي و مشاوره و برنامه ريزي براي اصلاح و بهسازي آنها با همكاري واحدهاي ذيربط. 
• مطالعه، تهيه و تدوين فرم ها، كنترل فرمهاي اداري، مالي، پشتيباني و اختصاصي، كدگذاري، اصلاح و بهنگام سازي آنها. 
• مطالعه و بررسي به منظور اصلاح روش هاي مشترك و اختصاصي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور . 
• تعيين و پيشنهاد اولويتهاي اصلاح روشها ، رويه ها و فرآيندهاي انجام كار دستگاه به شوراي تحول اداري در جهت ارتقاء بهره وري ، كارائي و رضايت ارباب رجوع و كاهش هزينه ها . 
• مهندسي مجدد ، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها و روشهاي انجام كار . 
• تهيه استانداردهاي لازم براي جا و مكان و نحوه استقرار واحدها . 
فن آوري اطلاعات: 
• راهبري‌ نظامها، فرآيندهاو اقدامات‌ مربوط‌ به‌ فن‌آوري‌ (اتوماسيون‌) اداري‌ سازمان ‌ درجهت‌ بهبود و كارآمدي‌ نظامهاي‌ مديريتي‌ (تصميم‌سازي‌ و تصميم‌گيري‌ و...) و افزايش‌ قابليت‌ سازمان‌ درجهت‌ ارائه‌ خدمات‌ گسترده‌، سريع‌ و مطمئن‌ و بي‌وقفه‌ به‌ مراجعان‌ و تعامل‌ شايسته‌تر به‌ مردم‌ و سازمان‌. 
• بررسی آن دسته از فرایندهای سازمانی (عمومی و اختصاصی) که نیاز به مکانیزه شدن دارند.
• ارائه طرح های بررسی شده به اداره آمار و فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه جهت تهیه نرم افزارهای پیشنهاد شده.
• نظارت بر اجرای نرم افزارهای تهیه شده در جهت کنترل و تطبیق با اهداف از پیش تعیین شده.
توسعه مديريت و امور مديران: 
• انجام مطالعات لازم به منظور استقرار نظام ها و سبكهاي مديريت نوين براي انجام كارآمد و وظائف اصلي دستگاه . 
• مطالعه و بررسي مستمر در خصوص نظامهاي مديريتي دستگاه ( تصميم سازي ، تصميم گيري ، نظارت و كنترل ، هماهنگي . … ) 
• بررسي ، مطالعه ، برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در زمينه ارتقاء فرهنگ و فن آوري مديريت در دستگاه. 
• استقرار نظام مديريت كيفيت در دستگاه . 
• برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم براي شايسته سالاري در انتخاب مديران و كاركنان. 
• مطالعه و بررسي به منظور بكارگيري رويكردها و روشهاي نوين مديريت در دستگاه. 
• مطالعه ، برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم براي ايجاد توازن ميان فرهنگ، فن آوري و مهارت هاي مديران. 
• انجام مطالعات ، تنظيم طرح ها و تهيه برنامه هاي مناسب در خصوص حسن مديريت و امور مديران دستگاه در زمينه هاي انتخاب، انتصاب ، ارتقاء ، توسعه ، آموزش ، جبران خدمت و پاداش ها ، ارزيابي و تداوم خدمت آنان. 
• برنامه ريزي و نظارت بر تعيين شاخصهاي اختصاصي براي ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني دستگاه. 
آموزش و بهسازي نيروي انساني : 
الف) آموزش :
• نياز سنجي آموزش كاركنان و مديران دستگاه 
• طراحي برنامه هاي آموزشي مبتني بر نيازهاي تعيين شده 
• همكاري با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص تهيه برنامه آموزشي رشته هاي شغلي اختصاصي 
• انجام اقدامات مربوط به اخذ مجوز اجراي دوره ها از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
• نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي 
• ارزشيابي ، اجرا و بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي و انعكاس آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
• برنامه ريزي جهت تامين نيازهاي آموزشي كاركنان دستگاه از طريق معرفي كاركنان و مديران به موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي و ساير موسسات آموزشي معتبر 
• برنامه ريزي جهت جلب مشاركت مراكز و موسسات آموزشي تعيين صلاحيت شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي 
• انجام اقدامات لازم جهت تهيه شناسنامه آموزشي براي كاركنان دستگاه 
ب) بهگزيني :
• برنامه ريزي و نظارت بر طراحي و اجراي آزمون هاي تخصصي استخدامي 
• تجزيه و تحليل آزمونهاي تخصصي استخدامي به منظور تعيين اثر بخشي آنها و ارائه گزارش هاي لازم به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
مديريت اخلاقي و تكريم مردم: 
• بررسي به منظور تدوين اصول و تهيه نظام اخلاقي حاكم بر اقدامات و ارائه خدمات دستگاه (منشور اخلاقي سازمان) و ترويج و تشريح آن براي كاركنان. 
• بررسي و پيگيري امور مربوط به تكريم مردم و مراجعين دستگاه و رعايت حقوق شهروندي آنان. 
• تهيه برنامه و نظر سنجي از ارباب رجوع در خصوص نحوه ارائه خدمات. 
• تهيه طرحهاي لازم در زمينه تاثير گذاري رفتار و نحوه برخورد كاركنان سازمان با ارباب رجوع بر سرنوشت و حقوق استخدامي آنان. 
بهره وري: 
• شناخت ميزان بهره وري منابع شامل منابع انساني، منابع فيزيكي و منابع مالي و … در سازمان. 
• بررسي علل پائين بودن بهره وري منابع و آسيب شناسي آن. 
• ارائه كمك هاي فكري و تخصصي لازم به دستگاه در زمينه درك و اجراي موثر خط مشي ها و سياستهاي دولت در خصوص افزايش سطح بهره وري. 
• انجام مطالعات و بررسي هاي لازم به منظور استقرار چرخه مديريت بهره وري ( موضوع تصويب نامه شماره 22910/ت8070 مورخ 2/3/79 هيات محترم وزيران ) در دستگاه ذيربط و ارزيابي مستمر چگونگي و عملكرد چرخه و ارائه راه حل هاي اصلاحي. 
• تهيه برنامه هاي لازم در خصوص ايجاد، توسعه و ترويج فرهنگ بهره وري در دستگاه و استفاده و مصرف بهينه و موثر منابع ( انساني، زماني، مالي، فيزيكي، اطلاعاتي و … ) در دستگاه ذيربط. 
• تلاش درزمينه انتقال تجربيات موثردر زمينه مديريت بهره وري به دستگاه و برخورداري دستگاه از الگوهاي موفق در زمينه ارتقاء سطح بهره وري. 
• جمع بندي و ارائه گزارشهاي نوبه اي از چگونگي وضعيت بهره وري دستگاه براي انعكاس به مراجع ذيربط. 
راهبري تحول سازماني: 
• برنامه ريزي جامع به منظور ايجاد عزم و باور براي تحول و دگرگوني در ابعاد مديريتي و سازماني دستگاه. 
• بستر سازي، توانمند سازي و ايجاد فضاي ترغيبي و تبليغي مناسب در سطح كشور براي تحقق عملي امر تحول مرتبط با وظائف دستگاه. 
• انجام مطالعه و برنامه ريزي جامع به منظور ايجاد عزم ملي، مديريت تشكلهاي راهبري كننده امر تحول سازماني در دستگاه، توسعه و ترويج مفاهيم تحول و انجام فعاليتهاي ستادي وپشتيباني مربوط. 
• مطالعه، برآورد و پيشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نياز طراحي و برنامه هاي نوسازي و ايجاد تحول سازماني و توسعه و بهره گيري از فن آوري اطلاعات و اداري دستگاه به مراجع ذيربط. 
• نظارت وپيگيري اجراي مصوبات وبخشنامه هائي كه درراستاي ايجادتحول سازماني به تصويب مراجع ذيربط رسيده وابلاغ گرديده است. 

معرفی رئیس اداره امور حقوقی و روش تماس
رئیس : حسن زارعی
مدرک تحصیلی: لیسانس
تلفن مستقیم : 
تلفن مرکزی : 
دورنگار: 8241066
آدرس Email: 
آدرس : 
صندوق پستی: 
محل استقرار : همدان میدان بعثت کوچه مشکی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
جانشین/معاون: 

شرح وظایف اداره امور حقوقی
1-دبیرخانه هیأت نظارت استان موضوع ماده 33 اصلاحی
2- دبیرخانه ستاد فرعی مستندسازی اموال غیرمنقول سازمان
3- تأیید کلیه قراردادهای منعقده در سازمان
4- طرح دعوی اعم از حقوقی و کیفری علیه افراد حقیقی و حقوقی
5- تهیه و تنظیم فرم قرارداد برای کلیه واحدهای سازمانی
6- پیگیری املاک فاقد سازمان
7- پیگیری افراز و تفکیک املاک تحت تملک سازمان
8- تهیه و تنظیم انواع لوایح دفاعیه، اعتراضیه در محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری
9- شرکت در جلسات کلیه سطوح دادگاههای عمومی
10- شرکت در جلسات کمیسیون¬های ماده 100 قانون شهرداری¬ها
11- شرکت در جلسات کمیسیون¬های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
12- شرکت در جلسات هیأت¬های حل اختلاف و تشخیص اداره کار و امور اجتماعی
13- تهیه و تنظیم پاسخ استعلامات
14- انجام حمایت قضایی از کارکنان سازمان
15- شرکت درجلسات مرتبط با مسائل حقوقی در سازمان و خارج از سازمان
16-ارائه مشاوره و ارشاد مدیران و کارشناسان سازمان درخصوص مسائل حقوقی
17- عضو کمیسیون معاملات سازمان
18- عضو ستاد فرعی ماده 88 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت

 تمامی حقوق برای سازمان جهاد کشاورزی استان همدان محفوظ می باشد