Menu

تاريخچه تحولات جهاد کشاورزی

پيشينه تشكيلات دولت در بخش كشاورزي :
مسئوليت دولت در برابر بخش كشاورزي همواره تحت تاثير ديدگاه سياست گزاران وقت از ديرباز در مجموعه تشكيلاتي كشور، انعكاس و تبلور داشته است. پيش از دوره قاجاريان دولتهاي وقت اصولا به بهره برداران كشاورزي به عنوان مولدان توليد و كوشش در جهت افزايش توليدات كشاورزي توجهي نداشتند. بر اساس اسناد و مدارك موجود، در ساختار سازماني آن دوره، تشكيلاتي با عنوانهاي اداره خالصجات و ديوان خالصجات وجود داشته است، در دوران سلطنت مظفرالدين شاه وزارت خالصجات و رقبات دارالخلافه وجود داشته و محمدخان اقبال الدوله عهده دار امور آن بوده است. در كابينه هاي اول و دوم پس از استقرار مشروطيت وزارت خالصجات و زراعت و فلاحت ايجاد و مظفرالدين شاه به موجب دستخطي، ميرزا نصرالله خان ناصرالسلطنه را به عنوان وزير اين وزارتخانه منصوب كرد.
پس از ايجاد وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه در سال ۱۲۹۶، فرهنگستان ايران در سال ۱۳۱۷ واژه كشاورزي را به جاي لغت فلاحت انتخاب كرد و اداره كل فلاحت كه در تشـكيـلات وزارت اقتصـاد ملـي كه در سـال ۱۳۱۰به تصـويـب رسيـده بـود بـه اداره كل كشاورزي تغيير نام يافت. تا شهريور ۱۳۲۰تشكيلات اداره كل كشاورزي مشتمل بر ۱۴ اداره و دو بنگاه (بنگاه حصارك و بنگاه هواشناسي) با وظايف تخصصي مربوط به امور كشاورزي وجود داشت كه با توجه به تعدد و تنوع آنها دولت وقت تصميم گرفت آن را به وزارتخانه تبديل كند. از اين رو در دولـت ذكاءالملك فروغـي، در شهـريـور ماه ۱۳۲۰ علي اكبر حكيمي به عنوان اولين وزير كشاورزي به مجلس شوراي ملي (سابق) معرفي شد. رأي اعتمادي كه مجلس به دولت فروغـي داد، مصوبه تبديل اداره كـل كشـاورزي به وزارت كشاورزي تلقي شد و اولين ساختار تشكيلاتي وزارت كشاورزي در سال ۱۳۲۰ شامل: حوزه وزارتي، اداره كل كشاورزي، اداره كل دامپزشكي، اداره كل دفع آفات، قسمت اداري و مالي، اداره آمار و هواشناسي و اقتصاد، اداره نگارش و انتشارات و تبليغات و اداره آموزش بود. پس از آن تشكيلات وزارت كشاورزي به ترتيب در سالهاي ۱۳۲۵، ۱۳۲۸، ۱۳۳۵، ۱۳۴۳، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱ و ۱۳۵۶، مورد تجديد نظر قرار گرفت و تغيير يافت.
..تاريخچه تحولات جهاد سازندگي :
جهاد سازندگي در سال 27/3/1358 با فرمان رهبر كبير انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) در جهت مبارزه با فقر و محروميت بجا مانده از رژيم ستمشاهي، توسعه و عمران روستايي، رشد و گسترش كشاورزي و حركت به سمت استقلال و خودكفايي كشور تشكيل گرديد.
در پي صدور فرمان حضرت امام (ره) جمعي از جوانان مسلمان و متعهد و برومند ايران اسلامي به قصد قربت و در جهت خدمت به قشر مستضعف و محروم روستاها به پا خاستند و بدين سان اين نهاد انقلابي از متن توده هاي ميليوني مردم مسلمان شكل گرفت. پس از فرمان امام (ره) جهاد با دو حركت و هدف اصلي در سازندگي كشور قدم برداشت:
۱- رفع محروميت از روستاهايي كه از ساده ترين امكانات رفاهي نيز محروم بودند.
۲- تامين درآمد كافي و ايجاد اشتغال در روستاها و نهايتا رشد و شكوفايي كشاورزي و خودكفايي كشور.
اسـاسنـامـه طـرح جهـاد سـازنـدگـي روستـاهـا در تـاريـخ ۲۷/۳/۱۳۵۸ بنــام نهـاد جهـاد سازندگي و تشكيل شوراي عالي جهاد سازندگي در تاريخ ۲۷/۶/۱۳۵۸ تصويب شد كه هدف بسيج امكانات و استعدادهاي مردم و دولت براي همكاري در امور تهيه و اجراي موثر و سريع طرحهاي سازندگي و احياي جامعه در كليه ابعاد معنوي و مادي آن با توجه و تأكيد بر نيازهاي روستاها و نقاط دورافتاده مملكت بود.
در سال 1362 نهاد جهاد سازندگي تبديل به وزارت جهاد سازندگي شد و در سال ۱۳۶۷ قانون مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي وزارت جهاد سازندگي به تصويب رسيد و در مهرماه سال ۱۳۶۹ قانون تفكيك وظايف ميان وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب شد كه پس از واگذاري وظايف جديد و پيوست سازمانها و مؤسسات مربوط به جهاد سازندگي و تصويب تشكيلات اجمالي، تشكيلات وزارت جهاد سازندگي شامل: دفتر وزارتي، دفتر امور بين الملل، اداره كل روابط عمومي، دفتر حراست، دفتر همكاريهاي اقتصادي، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي، اداره كل هماهنگي امور استانها و سازمانهاي وابسته، مديريت آموزش عقيدتي، معاونت اداري و مالي، معاونت طرح و برنامه ريزي، معاونت آموزش و تحقيقات، معاونت امور مجلس و حقوقي، معاونت آبخيزداري، معاونت عمران و صنايع روستايي، معاونت ترويج و مشاركت مردمي، معاونت امور دام و سازمانها و شركتهاي وابسته به آن، سازمان جنگلها و مراتع كشور، سازمان دامپزشكي، سازمان امور عشاير ايران، شركت سهامي شيلات ايران، شركت سهامي گوشت كشور، شركت خدمات پشتيباني جهاد، شركت توليد و توزيع علوفه، شركت خدمات و مهندسي جهاد، شركت سهامي صنايع شير ايران، شركت سهامي طيور ايران و صندوق معذوريت از كار و از كارافتادگي بود.
..دوران ادغام :
بخش كشاورزي با توجه به توسعه و عمران روستاها در دستگاههاي اجرايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران محور توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده و تحولات وسيعي در عرصه كشاورزي و روستاها و مناطق عشايري بوجود آورده است. بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف شده است تا در جهت اصلاح نظـام اداري، كاهش تصـدي هاي غيرضـروري، ارتقـاي بهره وري و كارايـي نيروي انسانـي و مديـريت دستگاههـاي اجرايي، حذف موازي كاري ها..... و تجميع امور كشاورزي، دام، توسعه و عمران روستايي تدابير لازم را اتخاذ كند. در اين راستا، لايحه ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شد و پس از تصويب هيأت وزيران در تاريخ ششم دي ماه سال ۷۹ به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ دهم دي ماه ۱۳۷۹ توسط شوراي نگهبان تاييد شد.
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شماره ۹۰۴۱/۸۹-۱۳۸۹۹/۱۰۵ مورخ ۷/۹/۱۳۸۰ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (۲) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 1379- شرح وظايف تفصيلي وزارت جهاد كشاورزي را به شرح زير تصويب و ابلاغ كرد.
سياستگزاري، برنامه ريزي و نظارت - امور پژوهش، آموزش و ترويج - امور منابع طبيعي و آبخيزداري، امور زيربنايي كشاورزي و توسعه روستايي - امور كشاورزي، دام وآبزيان - امور حمايتي.
اميد است با تلاش همه اعضاي خانواده بزرگ جهاد كشاورزي، زمينه هاي تحقق اين قانون فراهم شود و در آينده اي نزديك شاهد توسعه پايدار كشاورزي ايران باشيم.
           
اهداف و وظايف سازمان جهاد كشاورزي
بررسي و شناخت امكانات و استعدادهاي بالقوه و بالفعل منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي (زارعت، باغباني، آب و خاك، دام، طيور و آبزيان و توسعه روستائي و عشايري و منابع طبيعي)  در سطح استان و مسائل و مشكلات فني، اقتصادي و اجتماعي مربوط به آنها.
2- تهيه و تدوين خط مشي‌ها، اهداف، برنامه‌ها و سياستهاي توسعه بخش كشاورزي، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشايري در استان در قالب سياستها و برنامه‌هاي مصوب و همچنين پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به مراجع ذيربط در استان جهت تصويب.
3- بررسي، تدوين و اجراي برنامه‌ها ، طرحها و دستورالعمل‌هاي مربوط به الگوي كشت محصولات كشاورزي و همچنين نظام دامداري، دامپروري و منابع طبيعي استان در قالب سياستهاي مصوب.
4-  تهيه، تدوين و اجراي طرحهاي جامع مربوط به افزايش توليد محصولات كشاورزي و دامي و كاهش ضايعات در سطح استان بر اساس قوانين و مقررات مربوط.
4- جمع آوري، استخراج، طبقه بندي ، پردازش، نگهداري، بهنگام سازي و انتشار آمار و اطلاعات مربوط به بخش كشاورزي و توسعه و عمران روستايي و عشايري در استان .
5- تهيه، اجرا و ارزشيابي طرحهاي تحقيقاتي استاني بر اساس سياستها و خط مشي هاي ابلاغي وزارت .
- مطالعه، بررسي ، نيازسنجي، برنامه ريزي ، تهيه، اجرا و ارزشيابي طرحها ، برنامه ها و دوره‌هاي آموزشي و ترويجي، فني و حرفه‌اي و علمي و كاربردي مورد نياز توليد كنندگان، بهره برداران ، مروجان و راهبران بخش كشاورزي در استان در قالب سياستها و برنامه‌هاي مصوب وزارت جهاد كشاروزي.
7- ارائه نتايج پژوهشهاي انجام شده به توليد كنندگان و بهره برداران .
8- تهيه و اجراي طرحها و برنامه‌هاي مرتبط با حفظ، احياء، گسترش، حمايت و بهره برداري صحيح از جنگلها و مراتع طبيعي و دست كاشت در سطح استان در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب.
9- مطالعه ، برنامه ريزي ، تدوين و اجراي طرحهاي لازم در زمينه آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه‌هاي آبخيزاستان.
10- تهيه و اجراي طرحهاي تثبيت شن‌هاي روان و بيابان زدائي و جلوگيري از بيابان زايي.
11- تهيه، تدوين و اجراي طرحهاي جنگل كاري، جنگلداري ، مرتعداري ، ايجاد پاركهاي جنگلي و تفرجگاههاي طبيعي در چهارچوب سياست‌هاي ابلاغي.
12- انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و جلوگيري از تغيير و تبديل كاربري اراضي كشاورزي و جنگلي.
13- تشخيص و تفكيك حريم قانوني اراضي ملي، دولتي و موات از مستثنيات اشخاص حقيقي و حقوقي در سطح استان و اخذ سند بنام دولت جمهوري اسلامي ايران و اجراي مقررات مربوط به مديريت و واگذاري اراضي ملي و دولتي در چهارچوب قوانين و مقررات موجود.
14- انجام عمليات اجرايي لازم براي تثبيت مالكيتهاي شرعي به قانوني با رعايت حقوق متقابل مردم و دولت و اجراي قانون اصلاحات ارضي در رقبات مشمول و باقيمانده و همچنين تعيين تكليف نهايي اراضي كشت موقت.
15-  برنامه ريزي در جهت استقرار شبكه عمليات ترويجي در مناطق روستايي و عشايري درقالب سياستها و برنامه هاي وزارتخانه‌ها.
16- تهيه برنامه استفاده از اراضي كشاورزي و منابع طبيعي استان در چهارچوب طرحهاي جامع حوزه‌هاي آبخيز
17-  نظارت بهداشتي بر مراكز نگهداري و پرورش دام و مراكز تهيه، توليد ، توزيع و عرضه فرآورده‌هاي خام با منشاء دامي ، محصولات شيلاتي ، كارخانجات خوراك دام، كشتارگاهها و اماكن عرضه دام و اعمال استانداردها. 
18- انجام اقدامات لازم در جهت حفظ ، احيا، توسعه و بهره برداري مناسب ازمنابع آبزي و توسعه آبزي پروري در استان .
19- برنامه ريزي ، اتخاذ تدابير و پيش بيني ساز و كارهاي لازم بمنظور توسعه و عمران روستاها با هماهنگي ساير دستگاهها در سطح استان .
20- تهيه ، تدوين و اجراي طرحها و برنامه‌هاي مربوط به امور زير بنايي كشاورزي از قبيل يكپارچگي سازي اراضي ، احداث راههاي بين مزارع ، تجهيز و نوسازي مزارع و باغها بمنظور استفاده مؤثر از منابع و نهاده‌هاي كشاورزي.
21- بررسي و انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ ، اصلاح، احياء و افزايش حاصلخيزي خاك در جهت بهره برداري بهينه و مطلوب از آن .
22- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم بمنظور انتقال آب انهار سنتي و قنوات ، توزيع و مصرف بهينه آب كشاورزي و افزايش راندمان آبياري در مزارع و باغها با استفاده از روش هاي نوين آبياري و اقدامات مربوط به احداث ، توسعه و نگهداري تأسيسات آبي .
23- اجراي وظايف مقرر در قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدي آن در سطح استان .
24- اجراي طرحهاي كوچك تأمين و توسعه منابع آب در سطح استان ( پس از كسب مجوز لازم از سازمان آب منطقه‌اي ذيربط).
25- شناسايي امكانات و نيازمنديهاي دامداران متحرك جهت ارائه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعيت اقتصادي، اجتماعي و توليدي عشاير.
26- ساماندهي كوچ و اسكان عشاير در چارچوب طرحهاي ابلاغي .
27- انجام اقدامات لازم در جهت نگهداري بنا در شيلاتي و تأسيسات زير بنايي بر اساس ضوابط ابلاغي .
28-  فراهم آوردن زمينه‌هاي توسعه صنايع مربوط به جمع آوري، نگهداري ، تبديل و عمل آوري و بسته بندي محصولات كشاورزي و فرآورده‌هاي دامي و توسعه وحمايت ازصنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در استان.
29-  انجام اقامات لازم در زمينه حفظ ، بهبود و توسعه كمي و كيفي محصولات زراعي ، باغي توليدات دام، آبزيان و منابع طبيعي استان و حمايت از منافع توليد كنندگان.
30- بررسي نظامهاي بهره برداري كشاورزي در استان و فراهم آوردن موجبات توسعه مناسب ترين آنها با توجه به خصوصيات فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي منطقه.
31- انجام بررسي‌هاي لازم در مورد برآورد و تشخيص كمي و كيفي كليه نيازهاي فناوري كشاورزي متناسب با خصوصيات و ويژگي‌هاي اقليمي و كشاورزي استان و تهيه و اجراي طرحهاي مكانيزاسيون و ساير برنامه‌هاي مورد نياز بر اساس سياستها وخط مشي‌هاي ابلاغي .
32- زمينه‌ سازي و حمايت از ايجاد و توسعه تشكلهاي مورد نياز بخش كشاورزي استان.
33- انجام اقدامات لازم در جهت حفظ، احياء، توسعه و بهره برداري مناسب از منابع دام و آبزيان ، اصلاح نژاد ، تغذيه ، مديريت و مهندسي بهداشت جايگاه دام و صدور مجوزهاي لازم در چارچوب سياستها و دستورالعملهاي ابلاغي.
34- تأمين سلامتي و بهداشت دام از طريق ايجاد شبكه‌هاي پيش آگاهي و مراقبت و اجراي عمليات پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي و مشترك انسان  و دام و قرنطينه دامي.
35- انجام اقدامات لازم درخصوص گسترش شبكه هاي پيش آگاهي، مراقبت، پيشگيري ، قرنطينه گياهي و مبارزه با آفات ، علفهاي هرز و بيماري هاي گياهي در سطح استان .
36- نظارت و كنترل بر توزيع و مصرف مايه ها و ساير مواد بيولوژيكي و سموم مورد نياز بخش كشاورزي در استان براساس ضوابط ابلاغي.
37- انجام اقدامات لازم در زمينه سازماندهي و بهينه سازي نظام عرضه و تقاضا و تنظيم بازار محصولات كشاورزي و توليدات دامي در استان در چهارچوب برنامه هاي مصوب و سياستهاي بازرگاني كشور .
38- انجام اقدامات لازم در زمينه خريد، فروش، بازاريابي، صادرات، بيمه نگهداري، امحاء و نظاير آن در خصوص محصولات و فرآورده‌هاي بخش كشاورزي بر اساس قوانين ، مصوبات و آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه در چارچوب سياستهاي بازرگاني كشور .
39- حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي استفاده از تسهيلات اعتباري بانك كشاورزي و ساير منابع بانكي و مؤسسات اعتباري توسط توليد كنندگان و بهره برداران.
40-  انجام اقدامات لازم در زمينه بيمه توليد كنندگان ، توليدات ، تأسيسات و صنايع مربوط به بخش كشاورزي .
41- انجام اقدامات لازم در زمينه ارائه خدمات و تأمين و توزيع نهاده‌هاي كشاورزي دام وآبزيان، دارو، سرم و ساير مواد بيولوژيك از طريق بخش غير دولتي و در صورت لزوم توسط واحد ذيربط دراستان درچهارچوب ضوابط ابلاغي وزارت جهاد كشاورزي.
42-  نظارت مستمر بر كليه فعاليتهاي مرتبط با زير بخشهاي مختلف كشاورزي در سطح استان.
43- نظارت و ارزشيابي طرحها، فعاليتها، اقدامات درحيطه وظايف واحدهاي استاني وزارتخانه بمنظور سنجش ميزان كارآيي و اثر بخشي آنها.
44- اجراي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي انجام فعاليتهاي مربوط به كشاورزي، منابع طبيعي و دام و طيور و آبزيان. 

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
تهيه برنامه‌هاي بلند مدت ، ميان مدت ، كوتاه مدت و برنامه‌هاي جامع توسعه منطقه‌اي استان با مشاركت واحدهاي تخصصي تابعه و وابسته به سازمان جهاد كشاورزي استان و ارائه جهت دفاع و تصويب در مراجع ذيربط.
نظارت بر اجراي طرحها و برنامه‌هاي مصوب.
ارزشيابي چگونگي پيشرفت طرحها و برنامه‌هاي سازمان جهاد كشاورزي استان در مقايسه با اهداف مورد نظر سازمان.
بررسي و تهيه پيشنهادات لازم براي طرح در مجامع ذيربط و انجام پيگيري هاي لازم .
مطالعه، بررسي و تحليل مسائل اقتصادي در چهارچوب وظايف و مأموريتهاي محوله .
سياست گذاري وپيگيري امور رايانه اي سازمان و نظام بخشيدن  به آن تهيه ، تدوين و انتشارات آمار و اطلاعات پايه اي سازمان و ارائه به مجامع آماري.
اجراي طرحهاي آماري مرتبط با بخش با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي و مركز  آمار ايران
اجراي نظامهاي آماري مصوب از سوي مسئولين وزارت جهاد كشاورزي
تنظيم موافقتنامه‌هاي بودجه سالانه سازمان جهاد كشاورزي استان با واحدهاي ذيربط و مبادله موافقت‌نامه‌ها با سازمان برنامه و بودجه استان.
ابلاغ اعتبارات جاري، عمراني و ارزي و ساير منابع سالانه به واحدهاي تابع و وابسته سازمان.
انجام اقدامات لازم بمنظور اخذ و تخصيص اعتبارات جاري ، عمراني و ارزي و ساير منابع سازمان جهاد كشاورزي استان .
بررسي و پيگيري افزايش يا كاهش اعتبارات طرحهاي عمراني و مواد هزينه اعتبارات جاري سازمان جهاد كشاورزي استان با توجه به پيشنهادات واصله از واحدهاي ذيربط در چهارچوب مقررات .
برنامه ريزي جهت جذب و هدايت اعتبارات بانكي مورد نياز طرحها و برنامه‌هاي سازمان جهاد كشاورزي استان و حضور در مراجع ذيصلاح پولي و بانكي بمنظور توجيه و دفاع از برنامه‌هاي اعتباري مذكور.
انجام و پيگيري ساير وظايف محوله ارجاعي از سوي رئيس سازمان .وظايف معاونت صنايع وتوسعه روستايي
انجام مطالعات ، نظارت و بررسيهاي لازم در زمينه وظايف محوله و دفاع از برنامه‌هاي تدوين شده، در مجامع ذيصلاح .
 اتخاذ تدابير لازم در جهت ايجاد و گسترش صنايع ( تبديلي، دستي و كوچك از طريق صدور موافقتهاي اصولي ، پروانه تأسيس و پروانه بهره برداري و ارئه خدمات لازم.
اتخاذ تدابير لازم در جهت صدور كارت شناسايي براي واحدهاي توليدي موجود روستايي بمنظور نظارت و ارائه خدمات و امكانات به اين كارگاهها در جهت افزايش كمي وكيفي توليدات صنايع روستايي.
اتخاذ تدابيرلازم در جهت رشد و توسعه فرش و صنايع دستي به منظور كمك به صاحبان اين صنايع .
اتخاذ تدابير لازم در جهت حمايت ويژه از سرمايه گذاري در زمينه ايجاد و توسعه صنايع روستايي به منظور افزايش در آمد روستائيان و ايجاد اشتغال براي بيكاران فصلي و نيروي انساني مازاد بر فعاليتهاي بخش كشاورزي .
برنامه ريزي جهت اصلاح بافت كالبدي روستاهاي استان .
اولويت بندي براي طراحي واجراي پروژه هاي مربوطه
شناسايي استعدادهاي بالقوه و بالفعل مناطق روستايي و انجام مطالعات منطقه‌اي بمنظور ايجاد و توسعه صنايع روستايي.
تهيه و تدوين برنامه‌هاي جامع ميان مدت و دراز مدت توسعه و انجام مطالعات مربوطه و تلفيق و هماهنگي بين برنامه‌هاي بخش‌هاي مختلف معاونت و نظارت و ارزيابي آنها.
انجام و پيگيري ساير وظايف محوله ارجاعي از سوي رئيس سازمان .
 مديريت صنايع و مکانيزاسيون
انجام مطالعات منطقه‌اي و شناسايي استعدادهاي بالقوه و بالفعل مناطق ، بمنظور ايجاد صنايع روستايي و نيز نواحي و مجتمع‌هاي صنعتي روستايي و مجتمع‌هاي قاليبافي.
انجام بررسيهاي كارشناسي طرحها و صدور جواز تأسيس مربوط به ايجاد واحدهاي جديد توليدي و نيزمجتمع‌هاي قاليبافي روستايي.
صدور پروانه‌هاي بهره برداري و توسعه براي واحدهاي توليدي .
صدور و ارائه خدمات مورد نياز به آنها در جهت افزايش كمي و كيفي توليدات آنها .
ارائه خدمات فني و مهندسي و بهداشتي كردن واحدهاي توليدي و صنايع دستي و فرش و نظارت و كنترل بر آنها و بررسي مشكلات موجود و ارائه پيشنهادات و روش هاي مناسب جهت حل آنها
انجام مطالعات به منظور افزايش كمي و كيفي توليدات صنعتي و فرش و صنايع دستي .
پيگيري تخصيص اعتبارات مورد نياز و معرفي طرحها بمنظور استفاه ازتسهيلات بانكي و نيز منابع موجود در قانون بودجه سالانه در چهارچوب ضوابط و مقررات .
كمك به تأمين امكانات مواد و تجهيزات مورد نياز طرحها و توزيع آنها .
تهيه و تنظيم آمار مربوط به واحدهاي توليدي و صنايع دستي و فرش تحت پوشش و ارائه آن به ادارات كل ذيربط.
كمك به ايجاد تشكل بين واحدهاي توليدي تحت پوشش در جهت تأمين و توزيع مواد اوليه و فروش محصولات .
انجام مطالعات فني و اقتصادي براي تشكيل تعاونيهاي فرش
انجام مراحل تشكيل و ثبت تعاونيها و اتحاديه استاني فرش و نظارت و هدايت آنها
ايجاد زمينه هاي مناسب براي مصرفي توليدات صنعتي وفرش و صنايع دستي ارائه خدمات و اطلاعات بازرگاني و نمايشگاهي .
شركت در مجامع و شوراهاي تصميم گيري مربوط به توليدات صنعتي و فرش و صنايع دستي در سطح استان .
پيگيري و اجراي آموزشهاي لازم براي قاليبافان و ساير صنعتگران روستايي و مديران تعاونيها و نيز آموزشهاي ضمن خدمت پرسنل صنايع روستايي.
ادارة برنامه ريزي توسعه روستائي
برنامه ريزي جهت اصلاح بافت كالبدي روستاهاي استان طي برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت و اولويت بندي براي طراحي و اجراي پروژه هاي بهسازي روستاها
مشاوره ، مطالعه ، طراحي و اجراي پروژه‌هاي بهسازي روستاها
اقدام در جهت اجراي دستورالعمل ها و آئين نامه هاي حقوقي مربوط به طرحهاي بهسازي
بر آورد اعتبارات لازم طرحها و پروژه هاي بهسازي
نظارت بر اجراي طرحها و پروژه هاي مربوطه در سطح استان و ارزيابي نحوه انجام آنها
رعايت ضوابط و استانداردهاي فني و اجرايي مربوطه
تهيه و به هنگام كردن آمار و اطلاعات مربوط به حوزه مسئوليت
بر آورد و تعيين نوع مصالح و تجهيزات مربوط به برنامه ها
انجام و پيگيري ساير وظايف محوله ارجاعي از سوي معاونت عمران و صنايع روستايي. 
برنامه ريزي توسعه روستايي
اهداف  اداره برنامه ريزي توسعه روستايي
- مطالعه و بررسي وضعيت موجود مناطق روستايي استان جهت شناسايي استعدادها— نيازمنديها—اولويتها و مشكلات و سطح بندي مناطق روستايي
2- برنامه ريزي توسعه و عمران حوزه هاي روستايي و فراهم آوردن موجبات اجراي انها با مشاركت ساير بخشها
3- اتخاذ تدابير لازم به منظور استقرار و هدايت نظام برنامه ريزي محلي توسعه عمران روستايي
4- ارزيابي اثرات برنامه ها و اقدامات انجام شده در زمينه توسعه و عمران روستايي و تعيين ميزان كارايي و اثر بخشي آنها و ارائه گزارش مربوط به مراجع ذيربط
5- تلاش در جهت بررسي نيازها ي تحقيقاتي و آموزش در زمينه توسعه و عمران حوزه هاي روستايي و اولويت بندي آنها به منظور اعلام به مراجع و پيگيريها تا حصول نتيجه
6- طراحي و استقرار بانك اطلاعات توسعه و عمران مناطق روستايي—تهيه و تدوين و اجرا و بهنگام سازي اطلاعات مربوطه
7- فراهم آوردن امكانات و اتخاذ تدابير لازم به منظور بهره گيري مناسب از استعداد ها و ظرفيتهاي مردمي در اجراي طرحها و پروژه هاي مربوط به توسعه و عمران روستايي
8- برقراري ارتباط با نهادهاي مردمي N.G.O  و ساير سازمانهاي تخصصي دولتي و غير دولتي به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از توانمنديهاي تخصصي آنها از طريق واحدهاي ذيربط
9- تهيه و تدوين الگوهاي توسعه روستايي در مناطق مختلف روستايي
مطالعه و تشخيص و تعيين مناسبترين نظام هاي بهره برداري كشاورزي در استان با توجه به ويژگيها و شرايط اقتصادي، اجتماعي و اقليمي، منطقه و پيشنهاد آن به معاونت نظام بهره برداري وزارت  جهاد كشاورزي.
مديريت نظام بهره برداري
- مطالعه و تشخيص امكان تشكيل انواع تشكل‌هاي توليدي كشاورزي در منطقه.
فراهم آوردن موجبات اجراي نظام‌هاي بهره برداري تأييد شده از سوي معاونت نظام بهره برداري وزارت جهاد كشاورزي .
همكاري با واحد آموزش و ترويج استان در زمينه آموزش اصول تعاون و روش اداره تشكل هاي توليدي .
هدايت و تشويق و حمايت علاقمندان به سرمايه گذاري درزمينه ايجاد واحدهاي بزرگ توليدي و ساير تشكل هاي ممكنه درسطح استان .
ارائه مجموعه هاي راهنما به متقاضيان راه اندازي انواع تشكلها در سطح استان در چهارچوب مقررات و سياستهاي تعيين شده از سوي معاونت نظام بهره برداري جهاد وزارت كشاورزي .
جمع آوري و تمركز اطلاعات مربوط به واحدهاي خرد دهقاني در سطح استان .
نظارت بر نحوه انجام كار تشكل هاي توليدي استان و ارزيابي فعاليت آنها .
فراهم آوردن موجبات ارائه خدمات فني و هدايتي و حمايتي به تشكل‌هاي توليدي كشاورزي .  
مديريت ترويج ومشاركتهاي مردمي
برنامه ريزي آموزشي – ترويجي
تلاش در جهت ايجاد و گسترش مراكز آموزشي
برنامه ريزي در جهت بهره برداري از مراكز آموزشي – ترويجي
سازماندهي مروجين و مربيان .
احداث و تأسيس دبيرستانهاي كشاورزي  دامپروري و مراكز آموزشي .
برنامه ريزي در جهت اجراي آموزشهاي رسمي ( كار و دانش) .
انتقال يافته هاي علمي و تسري آن در بخش كشاورزي
تنظيم روشهاي ترويجي – مشاركتي خاص منطقه‌اي .
برنامه ريزي در جهت تهيه و تنظيم طرحهاي آموزشي – ترويجي و مشاركتي ويژه زنان و جوانان روستايي .
اقدام در جهت توليد برنامه هاي راديوئي – تلويزيون در چهار چوب طرحهاي آموزشي – ترويج .
نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي ترويجي – آموزشي و مشاركتي .
برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم به منظور بسيج نيروها و امكانات مردمي در اجراي برنامه‌هاي عمران و توسعه روستايي و احياء منابع طبيعي .
برنامه ريزي و سازماندهي خانه‌هاي عمران روستايي و هسته‌هاي سازندگي .
اتخاذ تدابير و سياستهاي لازم جهت تقويت مديريت روستا به منظور جلب مشاركت مردم در امور توسعه .
انجام مطالعات و بررسي اثرات اجتماعي و اقتصادي طرحهاي ترويجي و مشاركتي .
تهيه و تدوين برنامه‌هاي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت معاونت و تلفيق و هماهنگي بين بخشهاي مختلف معاونت و نظارت و ارزيابي آنها.
تهيه گزارش عملكرد و ارائه آنها به مراجع ذيربط .
اقدام  در جهت تشكيل گروههاي كارشناسي ترويجي – مشاركتي با همكاري بخشهاي ذيربط .
ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم با ادارات و دستگاه‌هاي ذيربط.
انجام و پيگيري ساير وظايف محوله ارجاعي از سوي رئيس سازمان .
مديريت زارعت وباغباني
- جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بمنظور انجام برنامه ريزي هاي لازم.
- تعيين اهداف و برنامه فعاليتهاي مربوط به توسعه سطح زير كشت به تفكيك آبي و ديم و افزايش ميزان توليد در واحد سطح محصولات زراعي و باغباني .
- تعيين نيازها ومشكلات وامكانات و تشخيص اولويتهاي امور زارعي و باغباني .
- تهيه طرح جامع كشت زراعي و باغي استان وارائه به واحدهاي مسئول جهت تنظيم و تصويب برنامه‌هاي اجرائي بر حسب موضوع و منطقه.
- نظارت بر اجراي پروژه‌هاي زراعي و باغباني و تهيه گزارش پيشرفت عمليات در مقاطع مختلف.
- هدايت و تشويق و حمايت سرمايه گذاران در امور زراعت و باغباني.
- همكاري با واحدهاي مربوط در شهرستان‌هاي تابعه وايجاد هماهنگي در تهيه و تدوين واجراي برنامه‌هاي مربوط به امور زراعي و باغباني.
- مطالعه طرحهاي اجرائي ( منطقه‌اي ) واصله از شهرستان‌ها در زمينه زراعت و باغباني و اظهار نظر و تصويب نهائي و عودت جهت اقدام لازم.
- ارزشيابي مستمر برنامه‌هاي اجرائي براي انجام اصلاحات ضروري و اعمال تجديد نظرهاي لازم.
- ايجاد ارتباط منظم و مستمر با استانهاي مجاور و هم اقليم بمنظور تبادل اطلاعات و ايجاد هماهنگي منطقه‌اي.
- همكاري با واحدهاي ذير بط در زمينه تهيه و تدوين طرحهاي آموزشي و ترويجي بمنظور توسعه امور زارعت و باغباني.
بررسي و برآورد نهاده‌ها و ماشين آلات مورد نياز.
- عنداللزوم اجراي دستورالعمل‌هاي واصله از اداره كل پنبه و دانه‌هاي روغني در مورد مسائل مختلف توليد، كنترل ، نحوه تصفيه، رقم بندي، صدور پروانه، تأسيس ، انتقال، توسعه ، تجهيز و فعاليت كارخانجات پنبه پاك كني.
تاريخچه سازمان حفظ نباتات :
در سال 1305 نهاد دايره ي حفظ الصحه براي صدور گواهي بهداشت فرآورده هاي پنبه به عنوان نخستين گام شكل گرفت. در همين سال مبارزه با ملخ مراكشي در دشت گرگان با استفاده از طعمه مسموم انجام گرديد ودر سال 1308 هجري شمسي با هجوم گسترده ملخ دريايي اداره دفع ملخ در وزارت فوايد عامه ( وازارت اقتصاد ملي ) تاسيس شد. از سال 1310 عمليات اجرائي مباره با سن گندم و كرم برگخوار چغندر قند و از سال 1311 عمليات مبارزه با زنجره پسته نيز در سطوح نسبتاً وسيع آغاز شد كه در اين راستا اداره دفع ملخ به اداره دفع آفات نباتي تبديل شد . اين اداره در سال 1320 به اداره كل دفع آفات دروزارت كشاورزي وقت و در سال 1346 با تصويب قانون حفظ نباتات به سازمان حفظ نباتات تغيير نام داد كه شامل 25 ماده و 8 تبصره مي باشد.
شرح وظايف سازمان حفظ نباتات :
1- برنامه ريزي كلي سياستگذاري ، سامان دهي ، هدايت عمليات مبارزه براي حفظ محصولات كشاورزي از گزند آفات . ( بر اساس ماده 2 فصل اول آيين نامه اجرايي قانون حفظ نباتات ، منظور از افات كليه عوامل زنده و غير زنده اي هستند كه در صحرا ،جنگل، مزارع و باغ ها بطور مستقيم يا غير مستقيم به محصولات كشاورزي يا گياهان زراعي و يا اشجار صدمه زده و يا در انبار اماكن ، كارگاهها و وسايل نقليه موجب كاهش كمي و كيفي فرآورده هاي كشاورزي مي شوند.)
 
تاريخچه سازمان حفظ نباتات :
در سال 1305 نهاد دايره ي حفظ الصحه براي صدور گواهي بهداشت فرآورده هاي پنبه به عنوان نخستين گام شكل گرفت. در همين سال مبارزه با ملخ مراكشي در دشت گرگان با استفاده از طعمه مسموم انجام گرديد ودر سال 1308 هجري شمسي با هجوم گسترده ملخ دريايي اداره دفع ملخ در وزارت فوايد عامه ( وازارت اقتصاد ملي ) تاسيس شد. از سال 1310 عمليات اجرائي مباره با سن گندم و كرم برگخوار چغندر قند و از سال 1311 عمليات مبارزه با زنجره پسته نيز در سطوح نسبتاً وسيع آغاز شد كه در اين راستا اداره دفع ملخ به اداره دفع آفات نباتي تبديل شد . اين اداره در سال 1320 به اداره كل دفع آفات دروزارت كشاورزي وقت و در سال 1346 با تصويب قانون حفظ نباتات به سازمان حفظ نباتات تغيير نام داد كه شامل 25 ماده و 8 تبصره مي باشد.
شرح وظايف سازمان حفظ نباتات :
1- برنامه ريزي كلي سياستگذاري ، سامان دهي ، هدايت عمليات مبارزه براي حفظ محصولات كشاورزي از گزند آفات . ( بر اساس ماده 2 فصل اول آيين نامه اجرايي قانون حفظ نباتات ، منظور از افات كليه عوامل زنده و غير زنده اي هستند كه در صحرا ،جنگل، مزارع و باغ ها بطور مستقيم يا غير مستقيم به محصولات كشاورزي يا گياهان زراعي و يا اشجار صدمه زده و يا در انبار اماكن ، كارگاهها و وسايل نقليه موجب كاهش كمي و كيفي فرآورده هاي كشاورزي مي شوند.)
- مبارزه با آفات و بيماريهاي عمومي نباتات و آفات و بيماريهاي قرنطينه اي داخلي به تشخيص شوراي داخلي حفظ نباتات و تصويب وزير جهاد كشاورزي به هزينه دولت و بطوررايگان .
3- مشاركت در امر مبارزه با آفات و بيماريهايي كه جزو آفات عمومي منظور نگرديده ولي وزارت جهاد كشاورزي مبارزه با آن آفات را همگاني اعلام كند .
4- تدوين برنامه هاي مبارزه با آفات غير عمومي و همگاني و راهنمايي كشاورزان و باغداران در اين زمينه .
5- تعيين نوع و تركيب سموم دفع آفات گياهي، نحوه و زمان مبارزه و روش حفاظت سلامت انسان و دام در هنگام سمپاشي و دستورات بهداشتي مربوط به آن و اعلام مراتب به طرق مقتضي براي اطلاع عموم .
6- صدور پروانه ورود ، ترخيص ، ساخت ، تبديل ، بسته بندي و توزيع سموم و ساير مواد دفع آفات نباتي و نيز صدور پروانه براي تشكيل مؤسسه ها و شركتهاي خصوصي دفع آفات نباتي و آزمايشگاه ها و كلينيك ها و انسكتاريوم هاي خصوصي و نظارت به كار آنها .
7- جلوگيري از ورود آفات و بيماريهاي قرنطينه اي از طريق بازرسي محصولات  و فرآورده هاي كشاورزي وارداتي و صدور اجازه ورود محصولات كشاورزي و اندام هاي گياهي مجاز به كشور و محدود ساختن آفات و بيماريهاي قرنطينه داخلي در مناطقي كه شيوع يافته است و در صورت لزوم انجام مبارزه براي دفع آنها .
8- بازرسي محصولات و فرآورده هاي كشاورزي صادراتي و صدور گواهي بهداشت براي آنها .
9- برنامه هاي سالانه سازمان حفظ نباتات پس از تصويب شوراي حفظ نباتات و در نهايت هيأت وزيران قابل اجرا است.
- مجري سياستهاي سازمان حفظ نباتات در استانها ، مديريت هاي حفظ نباتات سازمانهاي جهاد كشاورزي هستند. سازمان حفظ نباتات با سازمانهاي بين المللي و منطقه اي زير ارتباط داشته و يا در آن ها عضويت دارد .
1- كميته كنترل ملخ صحرايي جنوب غربي آسيا .
2- كميته كنترل ملخ صحرايي  F.A.D در رم  .D.L.C.C
3- كنوانسيون و تردام (  PIC ) يا اعلام توافقات قبلي بمني برموافقت يا عدم موافقت با ورود مواد شيميايي و سموم بالقوه خطرناك كه در حال حاضر شامل 26 سم و 5 ماده شيميايي صنعتي مي‌باشد .
4- كنوانسيون استكهلم يا آلوده كننده هاي پايدار آلي  POPS در زمينه اعمال ممنوعيت و يا محدوديت مصرف آلوده كننده هاي پايدار آلي كه در حال حاضر شامل 9 سم و 3 ماده شيميايي ديگرمي باشد .
5- پروتكل مونترال در رابطه با حذف مواد مخرب لايه ازن .
6- شبكه منطقه اي سموم در آسيا و اقيانوسيه (  RENPAP ) كه در دست اقدام مي‌باشد .
7- كنوانسيون بين المللي حفظ نباتات (  IPPC ) .
8- كميته بين المللي كدكس  Alimentarius  Codex .
9- كميسيون موقت موازين بهداشت گياهي (  ICPMS ) در زمينه تدوين و تصويب استانداردهاي بين المللي هماهنگ سازي موازين قرنطينه و حفظ نباتات
10- گروه كاري بررسي ملاحظات بهداشت گياهي ارگانيسمهاي تغيير يافته ژنتيكي (  GMOS )
11- سازمان منطقه اي حفظ نباتات خاور نزديك ( در دست اقدام )
12- برنامه همكاري بين سازمان براي مديريت مواد شيميايي (  IOMC ) وابسته به مؤسسه آموزش تحقيقات ملل متحد.
13- برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد (  UNEP )
14- تهيه و تدوين موافقتنامه هاي همكاري در زمينه قرنطينه و حفظ نباتات با كشورهاي جمهوري آذربايجان ، فدراسيون روسيه جمهوري كوبا ، جمهوري بيلوروس ، پاكستان ، تركيه ، ازبكستان ، بلغارستان ، تاجيكستان و ارمنستان .
15- موافقتنامه هاي همكاري با كشورهاي ازبكستان ، جمهوري خلق چين ، پاكستان ،آذربايجان ، كوبا ، بيلوروس امضاء شده و در حال مراحل اجرايي مي‌باشند .
16- پروژه توانمند سازي كشور در زمينه آلوده كننده هاي پايدار آلي  (Global Environmental Facility ) GEF كه از طريق  UNDP در كشور اجرا مي‌شود .
 شرح وظائف مديريت حفظ نباتات استان :
- جمع آوري و تجزيه تحليل اطلاعات بمنظور تنظيم برنامه‌هاي لازم.
- تهيه و تدوين برنامه جامع حفظ نباتات استان.
- شناسائي آفات ، امراض و بيماري‌هاي گياهان زراعي و باغباني منطقه و تعيين نحوه مبارزه با آنها.
- فراهم آوردن موجبات اجراي برنامه‌هاي مبارزه با آفات عمومي و خصوصي و امور قرنطينه.
- تعيين نيازمنديها و امكانات و تشخيص اولويت‌هاي امور مبارزه با آفات عمومي و خصوصي.
-  اجراي مقررات قرنطينه داخلي و خارجي و جلوگيري از حمل و نقل محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي آلوده.
- اجراي كليه مقررات و خط مشي‌هاي ابلاغي از طريق سازمان حفظ نباتات، در خصوص وظايف محوله.
- نظارت بر اجراي پروژه‌هاي حفظ نباتات و تهيه گزارش پيشرفت عمليات اجرائي پروژه‌ها در مقاطع مختلف.
- ارزشيابي مستمر برنامه‌هاي اجرائي براي انجام اصلاحات ضروري و اعمال تجديد نظرهاي لازم.
- مطالعه طرحهاي اجرائي ( منطقه‌اي) واصله ازشهرستانهاي تابعه و اظهار نظر پيرامون آنها.
- راهنمائي كشاورزان و باغداران درمبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي و علفهاي هرز با تأكيد بر استفاده ازروشهاي غيرشيميائي و حفظ محيط زيست.
- همكاري با واحدآموزش و ترويج در راهنمائي و آموزش كشاورزان و زارعين در خصوص نحوه استفاده صحيح ازدستگاهها و سيستمهاي سمپاشي.
- همكاري با واحدآموزش و ترويج درتهيه و چاپ نشريات، آگهي‌ها و پوسترهاي مناسب جهت استفاده كشاورزان و باغداران .
-  تهيه دستورالعمل‌هاي فني درزمينه مبارزه با آفات و امراض و بيماريهاي عمومي و خصوصي.
- ايجاد ارتباط مستمر با استانهاي همجوار و هم اقليم و تبادل اطلاعات و ايجاد هماهنگي در تهيه و اجراي طرحهاي مرتبط به حفظ نباتات.
آب وخاك
تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات گردآوري شده بمنظور شناخت و تعيين امكانات بالقوه و منابع آب و خاك استان .
 بررسي مسائل و شناخت مشكلات فني و اقتصادي و اجتماعي به منظور استفاده مؤثر از امكانات و منابع موجود منطقه.
تعيين اهداف برنامه آب و خاك بر اساس نيازها و امكانات و اولويت‌ها .
تعيين و تدوين برنامه جامع آب و خاك هماهنگ با ساير برنامه هاي توسعه كشاورزي استان.
همكاري با واحدهاي مربوط به شهرستانهاي تابعه و ايجاد هماهنگي در تهيه و تدوين برنامه‌هاي مربوط به آب و خاك .
مطالعه طرحهاي اجرائي ( منطقه‌اي ) واصله از شهرستانهاي تابعه و اظهار نظر و تصويب نهائي طرحها .
اجراي كليه مقررات و خط مشي‌هاي وزارت جهاد كشاروزي در خصوص تأمين و توزيع و بهره برداري از آبها سطحي و تآسيسات آبي در امر كشاورزي.
ارزشيابي مستمر برنامه‌هاي اجرائي براي انجام اصلاحات ضروري و اعمال تجديد نظرهاي لازم.
نظارت بر اجراي پروژه‌هاي آب و خاك و تهيه گزارش پيشرفت عمليات اجرائي پروژه‌ها در مقاطع مختلف.
بررسي، مطالعه و اظهار نظر درباره ميزان حق آبه‌هاي آبهاي سطحي در منطقه .
بررسي و مطالعه جهت گسترش و توسعه امكانات بهره برداري از آبهاي سطحي منطقه و گزارش نتايج حاصله به واحد ذيربط.
بررسي و ارائه پيشنهاد بمنظور ايجاد گسترش تشكلهاي نگهداري و بهره برداري از تاسيسات آبي.
ايجاد ارتباط مستمر با استانهاي مجاور و هم اقليم بمنظور تبادل اطلاعات و ايجاد هماهنگي در تهيه و اجراي طرحهاي آب و خاكي.


مديريت شيلات
ازسال 1368تحت عنوان "واحد آبزيان" درسازمان جهادسازندگي كارخودراآغاز نمودودر راستاي توسعه شيلات درآبهاي داخلي درسال 1376به مديريت شيلات ارتقاء پيدا كرد  .
خدمات قابل ارائه شيلات استان همدان به تفكيك واحد هاي اجرايي:
 واحد توليدوپرورش پرورش
1-- اراِِِئه مشاوره وراهنمايي متقاضيان جهت فعاليت دربخش شيلات
2-- بازديد ازمنابع آبي متقاضيان جهت احداث واحدهاي پرورش ماهي
3-- تكميل پرونده وصدور مجوزهاي پرورش ماهي
4-- ارائه كليه خدمات كارشنلسي درامور توليدوپرورش ماهي
5-- راهنمايي آبزي پروران درامور بيمه محصولات
واحد آموزش وترويج
1—اجراي پروژه هاي ترويجي بامشاركت متقاضيان
2— آموزش آبزي پروران ومتقاضيان
3— آموزش روشهاي طبخ آبزيان (مخصوص بانوان)
4— انجام فعاليتهاي همياري وتبليغاتي در امور توليد ومصرف آبزيان
واحد  مهندسي آبزيان
1-- بازديدكارشناسي از زمين معرفي شده متقاضي جهت احداث واحد پرورش ماهي
2-- هماهنگي ونظارت درتهيه نقشه هاي اجرا يي پرورش آبزيان
3-- نظارت برمراحل ساخت وسازواحدهاي پرورش ماهي
4-- تعيين درصد پيشرفت فيزيكي وصدورگواهي انجام كارجهت ارائه به بانك
واحد طرح وبرنامه
1--- ارائه مشاوره وراهنمايي متقاضيان سرمايه گذاري درزير بخش شيلات
2--- تكميل پرونده ومعرفي آبزي پروران جهت استفاده از تسهيلات بانكي
3--- نظارت برمصرف صحيح تسهيلا ت بانكي شيلات
واحد بهداشت  و تغذيه
1-- خدمات كارشناسي وانجام آزمايشات آب جهت پرورش آبزيان
2-- نظارت و راهنمايي در امور بهداشتي واحدهاي پرورش ماهي
3-- بررسي كيفيت خوراك ماهي و مكملهاي غذايي
4-- هماهنگي با اداره كل دامپزشكي در پيشگيري و درمان بيماريهاي آبزيان
اداره مكانيزاسيون
بررسي و مطالعه و تعيين تكنولوژي مناسب بخش كشاورزي استان درچارچوب سياستها و دستورالعمل‌هاي صادره.
- بررسي و برآورد كمي و كيفي نيازهاي تكنولوژيكي كشاورزي استان متناسب آب ، شرايط اقتصادي اجتماعي و اقليمي منطقه.
- تهيه و اجراي طرحهاي مكانيزاسيون كشاورزي.
-ارائه خدمات مشاوره فني و اقتصادي به متقاضيان سرمايه گذاري در صنايع تبديلي و نگهداري محصولات كشاورزي .
- بررسي وضعيت ضايعات محصولات كشاورزي درمراحل مختلف توليد، تبديل، توزيع ، مصرف و ارائه راه حل‌هاي مناسب درجهت كاهش ضايعات .
- تهيه طرحهاي ساختماني و تأسيسات كشاورزي مورد نيازاستان ونظارت براجراي آن‌ها.
- تجهيز طرحها و پروژه‌هاي ساخت و تعمير ساختمانها و تأسيسات كشاورزي استان از لحاظ مصالح، لوازم و اعتبار.
- بازديد ساختمانهاي متعلق به واحدهاي تابعه استان و تعيين نياز و نحوه تعمير آنها.
- تهيه و تنظيم پرونده و شناسنامه براي ساختمانها و تأسيسات و ماشين آلات استان .
اداره بازرسي
اقدام در جهت اجراي روشهاي مناسب جهت دريافت شكايات افراد حقيقي و حقوقي از سازمان جهاد كشاورزي استان و پي گيري تا اخذ نتيجه نهايي.
انجام بررسي  و حسابرسي‌هاي نوبه‌‌اي  و غير نوبه‌اي كليه واحدهاي وابسته و تابعه جهت نظارت بر حسن جريان امور و نحوه اجراي صحيح قوانين و مقررات مالي وزارت جهاد كشاورزي و تهيه گزارش جهت ارائه به مقام مسئول .
نظارت بر حسن جريان امور از طريق بازرسي‌هاي مستمر و فوق‌العاده و تهيه گزارشهاي لازم جهت اطلاع مقامهاي ذيصلاح .
بررسي دلايل ، مشكلات ، كاستيها و نارسائيهاي موجود و ارائه پيشنهادات مناسب جهت رفع آنها .
همكاري با سازمانهاي ذيربط در خارج از سازمان از جمله سازمان بازرسي كل كشور، سازمان حسابرسي و غيره بمنظور پاسخگويي به مراجع ذيربط.
انجام و پيگيري ساير وظايف محوله از سوي رئيس سازمان
 
 تمامی حقوق برای سازمان جهاد کشاورزی استان همدان محفوظ می باشد